FANDOM


Mieszczanie – warstwa społeczna na serwerze, będąca etapem przejściowym między Plebem, a członkiem Gildii. Status Mieszczanina jest wyrażany jasnoniebieską literą „M”, przy nick’u postaci.

Przedstawiciele tej warstwy społecznej są pełnoprawnymi obywatelami Seggelinu. Mieszczanie, w przeciwieństwie do ich historycznych odpowiedników, mają niewiele źródeł zarobku. W momencie zostania jednym z nich, gracz traci możliwość wykonywania jednego z najintratniejszych plebejskich zajęć – uprawy roli, co zmusza go do poświęcenia się mniej opłacalnym zajęciom. Mimo to, przedstawiciele mieszczaństwa mogą wiele zarobić na handlu, bowiem zyskują możliwość zakładania sklepów i sprzedaży różnorakich towarów w dowolnej cenie, jakiego to przywileju nie posiadają członkowie Gildii, na których nałożone są cenniki.

Celem każdego Mieszczanina jest awans społeczny, następujący poprzez przyjęcie do jednej z Gildii, przez co niewielu graczy pozostaje członkami tej warstwy dłużej niż kilka dni.

Mieszczanie mogą przebywać na terenie miasta, jednak dzielnica szlachecka jest dla nich niedostępna.

Ciekawostki

  • Każdy gracz opuszczający Gildie zostaje automatycznie zdegradowany do statusu Mieszczanina.